TIM Studio

Optimizacija web stranice(SEO)

Optimizacija web stranice (eng. Search engine optimization – SEO) oglašivača za internet tražilice sastoji se od čitavog niza strategija koje su usmjerene ka podizanju organske posjećenosti stranice za internet tražilice kroz povećanje ranga na rezultatima pretraživanja za ciljane ključne riječi. Što je određena web stranica bolje pozicionirana na internet tražilicama za željene ključne riječi to je veći broj organskih (besplatnih) posjeta i potencijalnih konverzija u kupce ili klijente.

Optimizaciju web stranice možemo podijeliti u dvije kategorije:

A) On page optimizaciju – stvari koje radimo na web stranici da bi bolje rangirala kod pretraživača. Prvenstveno stvari na koje treba pripaziti kod izrade web stranice su:

1. Naziv domene Ključna riječ (odnosno popularna riječ koju ljudi upisuju u tražilicu) u nazivu domene može dosta doprinijeti poziciji na tražilicama. Nitko nemože sto posto tvrditi u kojoj mjeri to doprinosi ili ne doprinosi Vašoj poziciji jer pretraživači ljubomorno čuvaju svoje algoritme i ne izlaze sa detaljima u javnost. Daju samo općenite smjernice. Također redovito mijenjaju svoje algoritme tako da nitko osim samih tražilica nemože znati da li će neki elementi koje sad koristimo u optimizaciji jednog dana postati nebitni. Ako želite imati besplatnu hr domenu teško ćete dobiti naziv sa ključnom riječi unutra ako ta riječ već nije sastavni dio naziva Vaše tvrtke ili udruge. Dobro je imati lokaliziranu domenu ako nam je važno da se prikazuje na lokalnim pretraživanjima, što većini tvrtki je.

2. title Naslov stranice koji se nalazi unutar <title> taga i prikazuje se uglavnom u gornjem desnom uglu browsera je jako važan. Ključna riječ koja se nalazi u tom naslovu mora jasno opisivati sadržaj same stranice. U protivnom će tražilice “smatrati” da podmećete ključne riječi koje Vam ne pripadaju samo da bi stekli popularnost i zbog toga Vas mogu degradirati ili izbaciti sa pretraživanja.

3. meta description Meta description je kratki opis koji može doprinijeti Vašoj poziciji, ali ne nužno. Taj opis uglavnom koristi tražilicama kako bi prezentirali Vašu stranicu u pravom svjetlu. Zato taj opis često bude ispod Vaše domene kod pretraživanja. Tražilice mogu postaviti i neki drugi opis uzet sa Vaše stranice ako to njihovi algoritmi zahtijevaju.

4. h1 naslov To je naslov unutar h1 taga koji bi se trebao nalaziti u gornjem dijelu stranice i jasno opisivati sadržaj. Naslov unutar h1 taga bi trebao biti različit na svim stranicama. Trebao bi postojati samo jedan naslov unutar h1 taga na stranici. Taj naslov mora biti obavezno napisan za korisnike stranice, a ne tražilice. Ipak treba uzeti obzir i tražilice te po mogućnosti ubaciti neku od popularnih ključnih riječi koja vjerno opisuje sadržaj na stranici.

5. sadržaj Sadržaj treba biti originalan jer tražilice ne vole duple stranice. Treba biti bogat, zanimljiv, koristan i sadržavati ključne riječi. Možete se služiti i strong tagom kako bi naglasili koju ključnu riječ, ali nikako ne smijete pretjerivati. Sve mora izgledati prirodno i čitljivo posjetiteljima.

6. alt i title tag Kad dodajete slike na stranicu svakako upisujte zamjenski tekst unutar alt taga i naslov slike unutar title taga. Upišite ključne riječi koje jasno opisuju te slike. Ako to napravite kako treba slike će pomoći u pozicioniranju stranice, a isto tako se mogu samostalno pretraživati klikom na opciju slike koju imaju tražilice.

7. meni Meni treba povezati sve stranice kako bi im posjetitelji mogli što lakše pristupiti. Također poveznice u meniju trebaju sadržavati ključne riječi koje jasno opisuju sadržaj. Važno je da do linkova sa bitnim ključnim riječima posjetitelj može doći kroz svega jedan ili dva klika.

8. SEO friendly URLs URL-ovi na Vašoj stranici trebaju biti čitki, što kraći i sadržavati ključne riječi. To se postiže sa rewrite htaccess opcijama i CMS sustavom koji Vam omogućava da samostalno ažurirate SEO friendly URL. Izbjegavajte specijalne znakove među koje spadaju razmak i hrvatska slova.

B) Off page optimizaciju – stvari koje radimo izvan domene web stranice da bi bolje rangirala kod pretraživača.[1] Neke od bitnih stavki kod Off page optimizacije su:

1. Izgradnja povjerenja i autoriteta. Kod Google-a imamo Page ranking koji lako provjerite za svoju domenu. To je kao neko mjerilo koliko povjerenje Google ima u Vašu stranicu. Page ranking se kreće od 0 do 10. Da bi si povećali PR korisno je povezati se sa stranicama koje imaju jako visoki PR kao Youtube, Twiter, Facebook, Linkedin, Wikipedia itd. Čak i vijek domene utječe na PR. Ako svoje linkove dijelite sa stranicama u koje Google nema povjerenja, kao što su spamerske stranice, porno stranice, stranice sa ilegalnim sadržajem i sl. onda gubite na povjerenju te Vas čak mogu i degradirati ili čak izbaciti sa pretraživanja.

2. Popularnost linka stranice. Ako druge domene sa sadržajem koji je povezan sa sadržajem Vaše stranice postave na svojoj stranici link na Vašu stranicu Vama raste popularnost i pozicija na tražilicama. Također možete steći nove posjetitelje i preko stranica koje su postavile Vaš link. Kod Off page optimizacije ovo je jedna od najzahtijevnijih stavki i zahtijeva puno truda i rada. Linkovi ne smiju biti plaćeni oglasi jer bi nakon nekog vremena istekli. Da bi netko postavio Vaš link na svoju stranicu morate imati ili vrlo zanimljiv i koristan sadržaj ili Vi morate zamoliti da postave Vaš link. Zašto bi netko postavio Vaš link na svoju stranicu? Npr. ako je neka stranica web direktorij i sadrži kategoriju djelatnosti u koju Vi spadate vjerojatno će Vas rado uklučiti. Ako se radi o nekom blogu sa temom koja je povezana sa sadržajem na Vašoj stranici možete doprinijeti tom blogu svojim korisinim komentarima i linkom na svoj relevantan sadržaj. To slično vrijedi i za forume.

3. Anchor Text kod vanjskih linkova – jako je važno da povratni linkovi imaju anchor text odnosno ključnu riječ u linku koji vodi na Vašu stranicu. Kada molite da Vam netko postavi link na svoju stranicu pazite da taj link sadrži ključne riječi koje su Vama bitne i koje jasno opisuju sadržaj na stranici kojoj link pripada.

Cilj optimizacije je podići vidljivost stranice prilikom pretraživanja vodećih internet tražilica poput Googlea, Yahooa ili Binga na prirodan i ne plaćeni način. Bolja pozicija donosi bolju posjećenost zato svi žele biti na prvoj stranici i na prvom mjestu. Važno je da optimizacija bude obavljena za popularne riječi koje ljudi upisuju u tražilice, ali isto tako je važno da te riječi imaju veze sa Vašom stranicom, odnosno da vijerno opisuju sadržaj na Vašoj stranici. Nema smisla da imate mnogo posjeta na stranici ako su Vas ljudi pronašli putem riječi koje uopće ne opisuju Vaš sadržaj. Takvi posjetitelji će brzo napustiti Vašu stranicu i njihov posjet neće dati gotovo nikakve rezultate osim lažne slike o posjećenosti. Kvalitetnija optimizacija bi bila da ste na petoj stranici za ključnu riječ koja Vas opisuje nego na prvoj za ključnu riječ koja nema veze sa Vašom stranicom. Podizanje pozicije i vidljivosti web stranice putem optimizacije za tražilice svoje prave rezultate najčešće pokazuje šest do dvanaest mjeseci nakon samog procesa optimizacije.[2]

2227 Ukupno 4 Danas

error: Content is protected !!