TIM Studio

Izrada web stranica za aparmane i turizam

Uz izradu standardnih web stranica, specijalizirani smo i za izradu web stranica za apartmane, kuće za odmor i općenito za turizam.

Trenutni trend u svijetu su web stranice koje su čitljive sa stolnih računala (desktop) ali moderno vrijeme i upotreba mobilnih telefona nadmašila je stolna računala. Zbog toga Vaše web stranice moraju zadovoljavati uvijet responsivnosti, što znači da moraju biti pregledne i čitljive i sa mobitela i sa desktop računala. 

Sve naše web stranice koje izrađujemo podržavaju responsive funkcionalnost.

Prijedlog što staviti na web stranicu :

  • Tekstovi o apartmanima – specifični podaci o opremljenosti apartmana, broju soba i mikrolokaciju u objektu
  • Tekstovi o objektu iznajmljivača – i tu dolaze podaci o mikrolokaciji objekta u mjestu, udaljenosti od plaže i važnijih institucija u turističkoj lokaciji
  • Tekstovi o mjestu, turističkoj lokaciji
  • Fotografije, video
  • rezervacijski sustav
  • Što bolja pozicioniranost na Googlu
  • Prijava na booking.com
  • Prijava na domaće i strane turističke direktorije iznajmljivača
  • Prijevodi sadržaja i elemenata web stranice na više jezika i implementacija višejezičnosti
  • razgranatost web stranice sukladno preporukama za oglašavanje putem vodećih marketing kanala kao npr Google.

Naručitelj se obavezuje dostaviti zahtjevane tekstove i fotografije ako nije drugačije dogovoreno.

Uz izradu web stranice, nudimo Vam i savjetovanje u dijelu izabira domenskog imena (www.vaše_domensko_ime.hr).

Smještaj vašeg novog Weba je uključeno u našu cijenu za 1. godinu, a nakon toga pružamo Vam mogućnost povoljnog produženja, a sukladno vašim potrebama.

Nakon inicijalnog ispunjavanja upitnika, besplatno ćemo s vama odraditi sastanak u trajanju od 2 sata gdje ćemo definirati sve zahtjeve, dati prijedloge što sa stručnog stanovišta treba napraviti, te finalizirati ponudu.

U našoj ponudi imamo i fotografiranje vašeg objekta, te korištenje slika za izradu web stranica i kasniju upotrebu za promociju.

2800 Ukupno 5 Danas
error: Content is protected !!